Hotel

Restauracja

Turniej Charytatywny na rzecz Centrum Wad Twarzoczaszki i Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej dla dzieci i młodzieży Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Turniej Charytatywny na rzecz Centrum Wad Twarzoczaszki 

i Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej dla dzieci i

młodzieży Szpitala Dziecięcego w Olsztynie