Hotel

Restauracja

Turnieje

Harmonogram Turniejów 2023

Turnieje 2023

* zapisy u organizatora

22.04

Turniej Otwarcia Sezonu

Wyniki
1-3.05 Quattro Cup MG&CC 2023 Wyniki
6-7.05 Golf Trips Tour  Wyniki

13.05

INTER PARTS Grand Prix I

Wyniki

17-18.05

BGA Wyniki
20.05 Polish Classic Wyniki
28.05 Cykl Królewski REGUS 2022 Wyniki
29-30.05 Irena ERIS Wyniki
03.06 WAGC Wyniki
08.06 Senior Golf Tour Wyniki
10.06 Inter Parts Grand Prix II Wyniki
15-18.06 MP MatchPlay Wyniki
23-25.06 PRB Wyniki
20-21.06 GBL Wyniki
8-9.07 Eliminacje Polish Masters Wyniki
15.07 Inter Parts Grand Prix III Wyniki
18.07 Warmia Mazury Golf Senior Open Wyniki

22.07

Ona i On ( turniej Par ) - Texas

Wyniki

4-6.08 Silesia Business & Life Golf Cup Wyniki
7-9.08 KMPMS Wyniki
12.08 Charytatywny Turniej Olimpijski Wyniki
19.08 Inter Parts Grand Prix IV - Premium Wyniki
21-23.08 5 Stars Juniors   WAGR Wyniki
25-27.08 VI Mazury Open - Mistrzostwa Klubu MG&CC WAGR Wyniki
02-03.09 Finał Golf Trips Tour Wyniki
08.09 Turniej Kapitański Wyniki
9-10.09 Toga Golf Wyniki
19-20.05 BGA Wyniki
16-17.09 Mistrzostwa Łodzi Wyniki
23.09 Inter Parts Grand Prix V - Finał Wyniki
07.10 Turniej Zakończenia Sezonu Wyniki

 

Zasady ogólne turniejów MG&CC

Komitet Zawodów: W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Dyrektor Klubu Dyrektor Turnieju zostaje powołany przez Komitet Zawodów 7 dni przed rozpoczęciem turnieju i jest odpowiedzialny za organizację oraz przebieg turnieju. Sędzia zawodów zostaje powołany przez Komitet Zawodów, któreg...

23/03/2023

Regulamin VI Mazury Open - 2023

Regulamin Zawodów VI Mazury Open – Mistrzostwa Klubu Mazury Golf & Country Club WAGR !!! Mazury Golf & Country Club Naterki 25-27.08.2023 Turniej rankingowy PZG     1. Turniej rozgrywamy zgodnie z Zasadami Ogólnymi rozgrywania turniejów MG&CC. 2. Upra...

23/03/2023

Regulamin Inter Parts Grand Prix 2023

1. Turnieje rozgrywamy zgodnie z Zasadami Ogólnymi rozgrywania turniejów w terminach: 1.) 13.05.2023 INTER PARTS Grand Prix I 2.) 10.06.2023 INTER PARTS Grand Prix II 3.) 15.07.2023 INTER PARTS Grand Prix III 4.) 19.08.2023 INTER PARTS Grand Prix IV - PREMIUM 5.) 23.09.2023 INTER PARTS G...

18/03/2021

REGULAMIN TURNIEJU DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MATCH PLAY KLUBU MG&CC 2021

REGULAMIN TURNIEJU DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MATCH PLAY KLUBU MG&CC 2021   Uprawnieni do gry w turnieju Uprawnieni do udziału w turnieju są zawodnicy Klubu MG&CC, którzy opłacili prawo do gry na polu golfowym MG&CC za 2021 rok lub wykupili dzienne green fee oraz pos...

25/07/2020

Regulamin turnieju Summer Cup

Regulamin Zawodów - Summer Cup, 01.08.2020   1. Zasady ogólne: Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów. Dozwolone jest używanie elek...

01/07/2020

Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open 2020

Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open 2020 21 lipca 2020r 1/ Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska: W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Kazimierz Mitukiewicz Dyrektor Turnieju,  Maria Mitukiewicz Prezes Klubu MG&CC, Piotr Witkowski Wice Prezes MG&CC, Tomas...

18/06/2020

Regulamin Rozgrywek o Puchar Prezesa MG&CC

Regulamin rozgrywek o Puchar  Prezesa Stowarzyszenia Mazury Golf & Country Club   W turnieju biorą udział osoby będące członkami Stowarzyszenia MG&CC, które zgłoszą chęć gry wpisując się na listę uczestników, wywieszoną w domu klubowym MG&CC, do 13.06.2020 roku, do ...

02/10/2019

Regulamin Turnieju Zakończenia Sezonu 2019

Regulamin Turnieju Zakończenia Sezonu MG&CC 2019 12 października 2019r     1. Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Kazimierz Mitukiewicz – Organizator i  Dyrektor Turnieju,  Witold Sikora Club Manager, Maria Mituki...

06/08/2019

Regulamin Turnieju 25 lecia Klubu MG&CC

Regulamin Turnieju 25 lecia MG&CC 2019 24 sierpnia 2019r 1. Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Kazimierz Mitukiewicz – Organizator i  Dyrektor Turnieju,  Witold Sikora General Manager MG&CC, Maria Mitukiewicz Prezes Klubu MG...

23/03/2023

Regulamin Quattro Cup 2023

MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB - QUATTRO CUP 2023 01 - 03 maja 2023 r. Regulamin zawodów 1. Turniej rozgrywany zgodnie z zasadami ogólnymi rozgrywania turniejów Mazury Golf and Country Club. 2. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Osoby posiadające handicap lub b) Osoby posiadające ziel...

03/07/2018

Regulamin turnieju Ona i On

Regulamin Zawodów - Ona i On Mazury Golf & Country Club 7 lipca 2018 1. Zasady ogólne: Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów. D...