Hotel

Restauracja

Turnieje

Harmonogram Turniejów 2020

20/08/2020

Regulamin III Mazury Open

Regulamin Zawodów III Mazury Open – Mistrzostwa Klubu Mazury Golf & Country Club Mazury Golf & Country Club Naterki 22-23.08.2020 Turniej rankingowy PZG     1. Turniej rozgrywamy zgodnie z Zasadami Ogólnymi rozgrywania turniejów MG&CC. 2. Uprawnieni do g...

25/07/2020

Regulamin turnieju Summer Cup

Regulamin Zawodów - Summer Cup, 01.08.2020   1. Zasady ogólne: Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów. Dozwolone jest używanie elek...

01/07/2020

Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open 2020

Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open 2020 21 lipca 2020r 1/ Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska: W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Kazimierz Mitukiewicz Dyrektor Turnieju,  Maria Mitukiewicz Prezes Klubu MG&CC, Piotr Witkowski Wice Prezes MG&CC, Tomas...

18/06/2020

Regulamin Rozgrywek o Puchar Prezesa MG&CC

Regulamin rozgrywek o Puchar  Prezesa Stowarzyszenia Mazury Golf & Country Club   W turnieju biorą udział osoby będące członkami Stowarzyszenia MG&CC, które zgłoszą chęć gry wpisując się na listę uczestników, wywieszoną w domu klubowym MG&CC, do 13.06.2020 roku, do ...

30/05/2020

Regulamin Inter Parts Grand Prix 2020

1. Turnieje rozgrywamy zgodnie z Zasadami Ogólnymi rozgrywania turniejów w terminach: 1.) 06.06.2020 INTER PARTS Grand Prix I 2.) 27.06.2020 INTER PARTS Grand Prix II 3.) 04.07.2020 INTER PARTS Grand Prix III 4.) 25.07.2020 INTER PARTS Grand Prix IV - PREMIUM 5.) 08.08.2020 INTER PARTS G...

02/10/2019

Regulamin Turnieju Zakończenia Sezonu 2019

Regulamin Turnieju Zakończenia Sezonu MG&CC 2019 12 października 2019r     1. Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Kazimierz Mitukiewicz – Organizator i  Dyrektor Turnieju,  Witold Sikora Club Manager, Maria Mituki...

 

Zasady ogólne turniejów

Komitet Zawodów: W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Dyrektor Klubu i Pro Klubowi. Dyrektor Turnieju zostaje powołany przez Komitet Zawodów 7 dni przed rozpoczęciem turnieju i jest odpowiedzialny za organizację oraz przebieg turnieju. Sędzia zawodów zostaje powołany przez Komitet ...

06/08/2019

Regulamin Turnieju 25 lecia Klubu MG&CC

Regulamin Turnieju 25 lecia MG&CC 2019 24 sierpnia 2019r 1. Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Kazimierz Mitukiewicz – Organizator i  Dyrektor Turnieju,  Witold Sikora General Manager MG&CC, Maria Mitukiewicz Prezes Klubu MG...

08/04/2019

Regulamin Quattro Cup 2019

MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB - QUATTRO CUP 2019 01 - 03 maja 2019 r. Regulamin zawodów 1. Turniej rozgrywany zgodnie z zasadami ogólnymi rozgrywania turniejów Mazury Golf and Country Club. 2. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Osoby posiadające handicap lub b) Osoby posiadające ziel...

03/07/2018

Regulamin turnieju Ona i On

Regulamin Zawodów - Ona i On Mazury Golf & Country Club 7 lipca 2018 1. Zasady ogólne: Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów. D...

27/06/2018

Regulamin Warmia-Mazury Golf Senior Open 2018

Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open 2018 14-15 lipca 2018r 1. Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska W skład Komitetu Zawodów wchodzą:  Kazimierz Mitukiewicz – Organizator WMGSO 2018 – Dyrektor Turnieju,  Kasia Nieciak - Pro; Witold Sikora Club Manager, Maria Mi...

25/03/2018

Regulamin Liga 30-54

  Aneks do  ​REGULAMINU  „LIGA 30-54” Komitet organizacyjny ligi odstępuje od zasady rozgrywania gier wyłącznie w wyznaczonych terminach i wprowadza  następujące ułatwienia: 1.    Liga trwa do zakończenia sezonu i w dalszym ciągu mogą do niej p...