Hotel

Restauracja

Stowarzyszenie MG&CC

 

Składki i Deklaracja Członkowska

Zarząd Stowarzyszenia MG&CC informuje:       1. Składki członkowskie PZG i MG&CC Tabela Opłat - składki członkowskie  Deklaracja Członkowska do pobrania Należy wpłacać na konto: Stowa...

 

Komunikaty

Zbiór ważnych komunikatów związanych ze zarządem stowarzyszia MG&CC...

 

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MG&CC w dniu 14-04-2018r. wybrało na kadencję 2018-2022:   Zarząd: Prezes - Maria Mitukiewicz V-ce Prezes - Piotr Witkowski V-ce Prezes – Tomasz Święcki Komisja Rewiz...

 

Statut MG&CC

Stowarzyszenie Mazury Golf & Country Club w Naterkach zarejestrowane jest w Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie pod Nr 19/2004 . Stowarzyszenie jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Golfa.    Cały ...