Hotel

Restauracja

Komunikaty

 

Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia Mazury Golf & Country Club działając na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu zwołuje na dzień 01.05.2014r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia: na godzinę 16:00 w pierwszym terminie oraz w przypadku braku kworum w pierwszym terminie  na godzinę 16:3...