Hotel

Restauracja

Formularz członkowski

W przypadku wyboru wpłaty na konto:

Bank Citi Handlowy o/Olsztyn
52 1030 1074 0000 0000 8343 3043

Inter Parts
Ul. Jarzębinowa 4
11-034 Stawiguda

 

Oświadczenia

 

Oświadczam, że akceptuję treść statutu i regulaminu Stowarzyszenia Mazury Golf & Country Club i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam również, że zgodnie z regulaminem, opłatę roczną na PZG uiszczę wraz z opłatą członkowską.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby działalności informacyjnej oraz marketingowej Mazury Golf & Country Club.